• Motorikvejleder - Lykkelig og afblanceret

  Hvordan dit barn får et godt selvværd

  Motorikvejleder fleksibel og afslappet
 • fleksibel og afslappet

  Hvordan et uroligt barn finder indre ro

  Motorikvejleder modig og kompetent
 • modig og kompetent

  Hvordan dit barn udvikler en god sansemotorik

  Motorikvejleder naturen som sansemotorisk legemiljø
 • Naturen som sansemotorisk legemiljø

  Hvordan du kan skabe inspirerende legemiljøer for dit barn

  Motorikvejleder Lykkelig og afblanceret

Velkommen hos motorikvejlederen fyn

Jeg hedder Claudia Beiglböck og er idræts og sundheds pædagog, massør og uddannet motorikvejleder hos „Vends motorik og naturskole“. Jeg arbejder med fokus på at styrke barnets sanse motorik, for at barnet kan blive til et helt menneske. Et menneske der kan deltage og nyde livet fuldt ud.

Hvem er motorikvejlederen Claudia!

Motorikvejleder Claudia Beiglböck

Jeg hedder Claudia Beiglböck og er 40 år, bor i Nyborg sammen med min mand Jesper og vores 2 børn Ernesto og Celia. Siden 2012 har jeg arbejdet i en natur og idrætsbørnehave, og har altid haft en stor passion inden for natur og motorik.
I 2017 fik jeg igennem mit arbejde mulighed for at påbegynde motorikvejleder uddannelsen.
Den proces jeg gennemlevede under uddannelsen og efterfølgende har beriget mit liv på så mange planer både arbejdsmæssigt og privat. Den har givet en stor forståelse af mig selv, mine børns handlinger og reaktioner, samt adfærden i forhold til de børn jeg arbejder med i min hverdag.

Min dreng, som jeg inden uddannelsen kaldte for en sensitiv dreng, fordi han ofte reagerede når han kom hjem fra børnehaven. Han græd og kunne finde på at kaste med ting, han kunne ikke lide at blive krammet. Han reagerede dagligt på strømper der ikke sad ordentlig, og det var en kamp at få nyt tøj på ham. Her blev det tydeligt for mig, at når jeg anvendte de redskaber, hvor jeg trænede hans sansemotorik, med øget fokus på taktil stimulering, oplevede jeg at der skete en markant forandring hos ham. I dag har vi en glad dreng som trives i hverdagen og vores familieliv er mere harmoniske og i bedre trivsel.

Efter denne uddannelse var jeg ikke i tvivl, om at den viden jeg har fået, er en gave, som jeg ønsker at give videre til andre familier, som står med samme eller lignende udfordringer i deres hverdag. Jeg vil også hjælpe dem til en mere harmonisk hverdag, hvor forældrene lære, at forstår deres barns reaktioner og at barnets handlinger pludselig giver mening for dem. Sammen kan vi hjælpe barnet med dets sansemotoriske udfordringer på en målrettet og legende måde. Da jeg mener, at alle børn har ret til en god sansemotorik for at kunne nyde dets liv fuldt ud, være glad og have overskud til at opbygge sociale relationer.

Hvorfor mig som motorikvejleder:

Jeg brænder for arbejdet med børn, natur og motorik. Børn og motorik hænger for mig uløseligt sammen, såsom motorik og naturen. Børn lærer og udvikler sig igennem sansning og bevægelse. Jeg ser naturen som vores bedste træningspartner. En utrænet sansemotorik er oftest årsagen til at børn ikke trives i hverdagen, både derhjemme i det mindre fællesskab men også i skole – daginstitutionen, hvor fællesskabet er større og der kræves mere overskud af barnet.
Jeg vil gerne være med til at hjælpe barnet og familien til at øge livskvaliteten.
Barnet og familien skal ses, høres og mødes der, hvor de er lige nu. Derfor har jeg valgt at åbne min egen ”klinik”, for at kunne være nærværende, have TID og RO til den sansemotoriske afklaring af barnet, så forløbet bliver trygt og godt. Jeg vil have en god mavefornemmelse og grundighed omkring mødet med barnet og forældrene når de kommer hos mig.

Tilbud

Motorikvejleder Labyrintsans

Labyrintsans

Vestibulærsans
Det er vores lille sanseapparat, som sidder ved det indre øre. Labyrintsansen registrerer hovedets bevægelser. Hvis denne sans er utrænet af forskellige årsager, dvs. ikke bliver brugt, bliver vi nemt utilpas, svimmel og rundtosset når vi f.eks. gynger, triller, slår kolbøtter eller kører i bil/karrusel.
Hvilket kan resultere i at barnet fravælger lege eller andre aktiviteter pga. ubehag. Nogle børn har svært ved at finde ro og bevæger sig ofte i løb og med hurtige bevægelser.
I modsætning til de sløve børn der bevæger sig langsomt og bliver svimmel når det går hurtigt.

Motorikvejleder Taktilsans

Taktilsans

Følesans
Den beskyttende følesans registrerer berøring af huden. Er denne sans utrænet, dvs. ikke bliver brugt, vil enhver berøring føles ubehagelig eller ligefrem gøre ondt.
Børn vil reagere ved berøring med enten at være passiv og trække sig socialt eller sige fra f.eks. ved at slå eller bide. Barnet har ofte også uro i kroppen, svært ved at sidde stille, fokusere og koncentrer sig.

Motorikvejleder Kinaestesisans

Kinæstesisans

Muskel/led sans
Kinæstesisansen registrerer om musklerne er spændte eller slappe og i hvilken stilling kroppen befinder sig i. Sansen er betydningsfuld for at kunne koordinere og have præcise bevægelser.
Denne sans er afhængig af, at labyrint og følesansen er velfungerende.
Børn med dårlig fungerende kinæstesisans er f.eks. ofte klodsede, vælter ting omkring sig og mister nemt balancen.

Motorikvejleder Training

Træning

Det er vigtigt at vi voksne viser vejen og skaber inspirerende legmiljøer til og med børnene.
Naturen er vores bedste træningspartner, men indretning skal også invitere og give mulighed for bevægelse. Børn har brug for omgivelser med en masse udfordringer som f.eks. bakker, ujævne underlag.
TID og RO til leg og bevægelse.
Nogle børn kan ikke udnytte disse muligheder optimalt, fordi nogle sanser er utrænet.
Her skal vi hjælpe hjernen med at genkalde det sjove igen.
Vores hjerne vil gerne passe på os, og husker de dårlige oplevelser. Her skal vi hjælpe hjernen med at genkalde det sjove igen (f.eks. at barnet opsøger gynger igen).

At have en god grundmotorik er en forudsætning for at barnet kan mestre sin hverdag og er i udvikling både socialt, kropsligt og sprogligt, samt for at kunne lære at læse og skrive.

– Claudia Beiglböck –

Har du et barn der:

 • Er præmatur barn / for tidlig født
 • Er meget aktiv og urolig – svært ved at sidde stille og koncentrere/fordybe sig
 • Er meget passiv – nemt – stille og tillbageholdende – trækker sig ofte fra faellesskabet
 • Har udadreagerende adfærd, bider, slår
 • Græder meget
 • Har søvnproblemer
 • Er kræsen – spiser ikke varieret mad
 • Har sproglige udfordringer
 • Bliver køresyg
 • Føler ubehag ved tøj, f.eks. kradser eller ikke sidder ordentligt
 • Kan ikke lide at gå med bare tæer
 • Er overfølsom over for lys og høj lyd
 • Har svært ved at holde rigtig på en blyant, svært ved at klippe med en saks
 • Går på tæer – fødder drejer indad – fødder drejer udad

Hvorfor et det vigtigt med en god motorik?

Fordi det bl. a. styrker:

 • Synet
 • Talen
 • Balancen
 • Lysten til at lære
 • At skrive
 • At læse
 • Muskler og led
 • At have overskud til de sociale kontakter
 • Selvværd øges
 • At blive et helt menneske

Hvad jeg kan gøre for jer og jeres barn:

Jeg tilbyder en sansemotorisk afklaring. Dvs. at jeg leger med barnet på en gymnastikbold og i en hængekøje. Jeg undersøger bl.a. labyrintsansen, følesansen, vågenhed, tonus, muskel-led sansen.

Inden afklaringen vil jeg spørge ind til barnets forhistorie, fra graviditeten, fødslen, barnets første leveår og indtil nu.

I vil få et træningsprogram med hjem og jeg tilbyder en opfølgende samtale efter ca. 3 måneder.

Afklaringen foretages:

Fjordparken 3, 5800 Nyborg

Mobil: 61 71 17 16 (gerne SMS)

Pris: 500 kr. per barn

- © Copyright - Motorikvejlederfyn - Claudia Beiglböck, Fjordparken 3, 5800 Nyborg, Mobil: 61 71 17 16 - Enfold Theme by Kriesi